Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ciepły posiłek w MOPS!

Utworzono dnia 25.09.2020
Czcionka:

Głównym celem Programu jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku oraz żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów zywnościowych.

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy - ze szkołami i przedszkolami, w tym prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Bukowno.

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania  programu  „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Tego typu pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Ponadto - zgodnie z art. 48b ustawy o pomocy społecznej - pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Realizując powyższe zapisy, w okresie jesienno- zimowym tj. od 1 października do 31 marca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie jest uruchamiany Punkt Wydawania Posiłków, w którym osoby dorosłe, którym przyznano taką formę pomocy mogą odebrać jednodaniowy ciepły posiłek. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych celem uzyskania szczegółowych informacji lub złożenia wniosku o przyznanie takiejpomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kryteria i warunki udzielania świadczenia:

Osoby starające się o ww. pomoc muszą spełniać kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które wynosi:

dla osoby samotnej w wysokości 1051,50 zł

dla osoby w rodzinie w wysokości 792,00

Tryb załatwienia sprawy:

Pomoc przyznaje się w oparciu o decyzję administracyjną. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnionego wniosku. Decyzja jest poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym, który przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od wpłynięcia wniosku.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 108

W poprzednim tygodniu: 242

W tym miesiącu: 698

W poprzednim miesiącu: 1047

Wszystkich: 29876