Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Poradnictwo specjalistyczne

Czcionka:

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności rodzinne, psychologiczne, prawne i pedagogiczne świadczone jest osobom i rodzinom mającym trudności życiowe czy wymagającym pomocy lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Poradnictwo jest udzielane bez względu na dochód osoby/rodziny.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie udzielane są następujące porady i konsultacje:

I. Porady i konsultacje prawne udzielane są w zakresie:

        -  prawa rodzinnego i opiekuńczego
        -  zabezpieczenia społecznego

dla rodzin z dziećmi do lat 18 oraz dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Prawnik przyjmuje po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.

Konsultacji i porad udziela się osobom i rodzinom, które wykazują potrzebę wsparcia  w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Podstawą do udzielania porad i konsultacji jest skierowanie –  przez pracownika socjalnego.

II. Porady i konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne:

Specjalistyczna pomoc psychologiczna adresowana jest do mieszkańców Bukowna. Korzystanie z pomocy psychologicznej jest całkowicie dobrowolne. Pomoc psychologiczna udzielana jest w formie konsultacji,  poradnictwa dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dla rodziców dzieci do lat 18.

Pomoc pedagogiczna to głownie:

1) udzielanie porad wychowawczych rodzicom;

2) udzielanie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży;

3) wzmacnianie rodziców w rolach opiekuńczo-wychowaczych;

4) praca z dziećmi i rodzicami biologicznymi na rzecz powrotu dzieci do ich rodzin naturalnych;
5) doskonalenie umiejętności pedagogicznych rodziców;

6) rozwiązywanie konfliktów rodzinnych w drodze mediacji;

Podstawą do udzielania porad i konsultacji psychologicznych i pedagogicznych jest skierowanie –  przez pracownika socjalnego.

III. Interwencja kryzysowa.

Interwencja   kryzysowa   stanowi   zespół   interdyscyplinarnych   działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W zależności od sytuacji rodziny/osoby terenowy pracownik socjalny konsultuje przypadek ze specjalistami danego obszaru działania.

IV. Praca socjalna realizowana przez terenowych pracowników socjalnych.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy l koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Pracownikom socjalnym realizującym w rejonach opiekuńczych zadania z ustawy o pomocy społecznej przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Porady specjalistyczne udzielane są:
    siedzibie tut. MOPS pokój Nr 4
     tel. 32- 6421230, 32-6421141

po wcześniejszym ustaleniu terminu i godzin poradnictwa z właściwym specjalistą.

poradnictwo specjalistyczne

Utworzono dnia 10.08.2016, 08:39

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny