Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

1. Schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Czcionka:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
31-946 Kraków, Os. Krakowiaków 46 tel.12 425 81 70
oodp.krakowiaow@caritas.pl
sowkrakowiakow.pl
_________________________________________________________________
L.dz/6 /SOW/20 Kraków, 27.01.2020 r.
Szanowni Państwo,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, os.
Krakowiaków 46 ( Ośrodek powstał w miejsce prowadzonego do 2017 roku Ośrodka dla
Osób Dotkniętych Przemocą) jest finansowany ze środków budżetu państwa i prowadzony
przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie jest
placówką zapewniającą bezpłatną pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
w tym pomoc w formie schronienia osobom, które nie mogą przebywać w swoim miejscu
zamieszkania ze względu na przemoc w rodzinie.
Pobyt ODP w Ośrodku może trwać do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia
w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Do SOW mogą zgłaszać się osoby
doświadczające przemocy w rodzinie z terenu całego kraju. Pomoc świadczona jest
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania
korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259).
W SOW udzielana jest pomoc w formie ambulatoryjnej oraz poprzez zapewnienie
całodobowego schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w tym dzieciom
pozostającym pod opieką tej osoby. W celu przyjęcia do Ośrodka nie jest wymagane
skierowanie ani decyzja administracyjna. Pomoc jest udzielana bez względu na dochód
posiadany przez osobę chcącą skorzystać z pomocy w SOW.
SOW świadczy specjalistyczną pomoc w zakresie: poradnictwa psychologicznego,
terapeutycznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, medycznego w niezbędnym
zakresie. Przyjęcia osób doświadczających przemocy w rodzinie do SOW odbywają się
całodobowo.
W związku z powyższym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
funkcjonowania SOW oraz w przypadku potrzeby udzielenia specjalistycznej pomocy
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, zapraszam do kontaktu z pracownikami
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie lub do
bezpośredniego kierowania zainteresowanych osób.
Pozostaję w kontakcie.
Z poważaniem
Iwona A. Wiśniewska
Dyrektor SOW w Krakowie

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny