Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia Rodzinne

Czcionka:

Zasiłek rodzinny

 Czas trwania bieżącego okresu zasiłkowego 2019/2020:

 Od 1 listopada 2019 do 31 października 2020 roku.

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul.Wojska Polskiego 3, w pokoju nr.2.

Godziny przyjęć wniosków 

Poniedziałek-czwartek: od 7.00 do 15.00

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

 • rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem, jeśli złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka);
 • osoba ucząca się, pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub sądowym zaświadczeniem o prawie do alimentów.

Kryterium dochodowe

 • Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
 • W bieżącym okresie zasiłkowym 2019/2020 trwającym od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku należy wykazać dochody za rok 2018 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia  lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej

Wysokość zasiłku rodzinnego

W  okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2019 do 31 października 2020 zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:

Wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym  terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny