Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Czcionka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie informuje, iż w naszym Ośrodku przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wysokość świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi jednorazowo 4000,00 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii i neonatologii;
  • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przyznaje także rodzinie uprawnienia do poradnictwa w zakresie:

1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2) wsparcia psychologicznego;

3)pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej;

koordynowanego przez asystenta rodziny. Koordynacja polega na:

1) opracowaniu wspólnie z osobami, o których mowa w ust.2 katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;

2) występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób (kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa powyżej), na ich żądanie do podmiotów, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, o których mowa powyżej, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.);
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze. zm.);

• rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. Z 2016 r. poz. 2234)

Informator na życiem - sprawdź jakie uprawnienia przysługują z ustawy "za życiem" 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Informator za życiem

Utworzono dnia 02.03.2017, 20:02

Informator za życiem

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny